ผลการลงประชามติ ปี 2559

อย่างไม่เป็นทางการ

xs
sm
md
lg

แผนที่ผลการนับคะแนนรายจังหวัด

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
เสมอ
ไม่มีข้อมูล

ผลการนับคะแนนรายภาค

ผลการนับคะแนนรายจังหวัด